آموزش

آموزش:

مهندسین مشاور زمین فن‌آوران پویا در ارایه خدمات به مشتریان خود، نظارت و یادگیری استفاده‌کنندگان (پرسنل کارفرما) از مراحل انجام خدمات مورد نظر را حق مسلم کارفرما می‌داند. این امر نه تنها موجب بهبود مستمر کیفیت کار در سازمان مشتری (کارفرما) شده و راه را برای هدف‌گذاری صحیح‌تر و استفاده بهینه از منابع موجود هموار می نماید، بلکه موجب همسو شدن معادلات فکری کارفرما و مشاور در پیشبرد برنامه‌های توسعه کار در محیط خواهد شد.

شرکت زمین فن‌آوران پویا رضایت کامل کارفرما و سرور ایشان را از انتخاب این شرکت به عنوان مهندس مشاور، استراتژی محوری در رسیدن به آرمان خود می داند.
به همین منظور، علاوه بر آموزش کارکنان شرکت، پرسنل کارفرما و نیازهای تکمیلی این پرسنل در جمع بندی پروژه را نیز مد نظر قرار داده و متناسب با هر پروژه، برنامه ریزی لازم را برای آموزش تمامی پرسنل مد نظر قرار می دهد.

amozesh

مهندسی محیط زیست

مهندسی محیط زیست

 • بهداشت و ایمنی محیط “HSE”
  • ارزیابی و مدیریت خطر و ایمنی در صنعت نفت و گاز
  • ارزیابی و مدیریت ریسک “Risk Assessment and Management”
  • ارزیابی و مدیریت خطر در منابع انسانی ” Human Factors Analysis”
  • مدل سازی و ارزیابی حریق و انفجار“Fire and Explosion Modelling and Assessment”
 • مطالعات تصفیه هوازی و بی هوازی فاضلاب های شهری و صنعتی
 • مطالعات و تحلیل فرآیند و مدیریت ریسک زیست محیطی
 • مطالعات مدیریت پسماند شامل:
  • مطالعات مکان‌یابی دفن پسماندها “Landfills” با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی “GIS” و سنجش از راه دور “RS”
  • شناسایی منابع آلاینده و میزان آلودگی آبخوان‌ها “Aquifer”
  • آلودگی‌زدایی مناطق آلوده ناشی از نشت آلاینده‌ها در محیط (خاک و سنگ)
 • مطالعات امکان سنجی و اثرات زیست ‎محیطی احداث پروژه‌های مختلف عمرانی و صنعتی “Environmental Impact Assessment”

معدن (طراحی، برنامه ریزی تولید و نظارت)

معدن (طراحی، برنامه ریزی تولید، نظارت)

مشاوره:

 • طراحی و بهینه سازی معادن (روباز و زیرزمینی)
 • برنامه ریزی تولید (در ترمهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت)
 • فاز بندی استخراج و تعیین حد استخراج
 • تهیه نقشه های استخراج
 • طراحی آتشباری
 • امکان سنجی، بررسی فنی- اقتصادی و انتخاب ماشین آلات مناسب معدنی
 • مدیریت بر تامین ماشین آلات معدنی

 

نظارت:

 • نظارت بر استخراج بهینه معادن (روباز و زیرزمینی)
 • بهداشت و ایمنی در معدن “HSE”

نقشه برداری

نقشه برداری              

 • تهیه نقشه های توپوگرافی در کلیه مقیاس ها
 • تهیه نقشه در مقیاسهای مختلف به روش فتوگرامتری
 • نقشه برداری و پیاده کردن پروژه های خطی شامل راه، راه آهن، خطوط لوله و خطوط انتقال نیرو
 • تهیه پروفیلهای طولی و عرضی، طراحی خط پروژه و محاسبه حجم عملیات خاکی
 • تهیه نقشه های کاداستر
 • نقشه برداری صنعتی شامل تعیین محل نصب ماشین آلات و تاسیسات صنعتی و ..
 • میکروژئودزی و رفتارسنجی سدها و ابنیه های فنی
 • تعیین موقعیت نقاط با استفاده ازگیرنده های ماهواره ای “GPS”
 • عمق یابی، تهیه پروفیل و نقشه های هیدروگرافی از دریاچه پشت سدها، تعیین موقعیت سکوهای حفاری و …

نفت و گاز

نفت و گاز

 • زمین شناسی شامل:
  • الگوسازی حوزه های رسوبی
  • زمین شناسی و ساختارهای ناحیه ای
  • تحلیل ترادف و سکانس های چینه ای
  • تفسیر برداشتهای زیرسطحی
  • تحلیل ساختاری مخازن
 • ژئوفیزیک شامل پردازش و تفسیر داده ها
 • مهندسی مخزن شامل:
  • ارزیابی ویژگیهای مخازن
  • مدلسازی مخازن
  • تعیین ذخیره مخازن
 • حفاری چاهها شامل:
  • تهیه گزارش نهایی حفاری و تکمیل چاهها
  • نظارت بر عملیات ترمیمی چاهها
 • ارزیابی و مدیریت خطر و ایمنی در پروژه های نفت و گاز “HSE”

پی جویی و اکتشاف

 • پی جویی و اکتشاف

مشاوره:

 • تعبیر، تفسیر و پردازش اطلاعات و تصاویر ماهواره ای
 • پی جویی و اکتشاف عناصر فلزی و غیر فلزی (تمامی مراحل)
 • اکتشافات ژئوفیزیک
 • مطالعات اکتشافات ژئوشیمیایی
 • مدلسازی متالوژنی انواع کانسارها و ارائه مدلهای اکتشافی
 • طراحی و نظارت بر عملیات حفاریهای اکتشافی
 • ارزیابی و تخمین ذخیره و تهیه مدل سه بعدی شکل کانسار
 • مطالعات فنی و اقتصادی پروژه های معدنی

نظارت:

 • نظارت بر حفاری گمانه های اکتشافی
 • پیمایش مغزه های حفاری
 • تهیه، آماده سازی و نمونه برداری به روشهای مختلف
 • نظارت عالیه و مدیریت بر انجام طرحهای اکتشافی

اجرا:

 • حفاری گمانه های اکتشافی به روشهای کورگیری پیوسته، کورگیری ناپیوسته، پودری و …
 • انجام آزمونهای آزمایشگاهی و عیارسنجی

زمین شناسی

زمین شناسی

 • تهیه نقشه های زمین شناسی ناحیه ای مطابق استانداردهای رایج
 • مطالعات و تهیه نقشه های زمین شناسی موضوعی و کاربردی
 • مطالعات لرزه زمین ساخت
 • کارتوگرافی و GIS Ready نمودن نقشه های زمین شناسی
 • مطالعات مقاطع میکروسکوپی کانیها و سنگها
 • خدمات آزمایشگاهی

ژئوفیزیک و منابع آب

ژئوفیزیک و منابع آب

 • مطالعات سطح الارضی ژئوفیزیک به روشهای ژئوالکتریک، لرزه سنجی، مگنتومتری و ثقل سنجی
  • مطالعه منابع آب زیرزمینی
  • اکتشافات مواد معدنی
  • اکتشافات باستان شناسی
  • اکتشاف گسلها و زمین لغزش ها
 • مطالعات درون چاهی “Down hole“و بین چاهی”Cross hole”شامل:
  • تعیین عمق سنگ بستر
  • تعیین خواص الاستیک
  • مطالعات بنیادی
  • تحقیقات مقدماتی برای اهداف مهم از جمله راه آهن، جاده و خطوط لوله نفت
  • برآورد هزینه برای حفاری
  • ارزیابی مقدار واحد الاستیک دینامیک مواد
  • مطالعات درون چاهی با ژئوفون سه مولفه ای
  • میکروسایزمیک
 • پردازش و تفسیر داده های ژئوفیزیک اکتشافی
 • مطالعات آبرسانی، ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال آب
 • مطالعات شبکه آبیاری و زهکشی
 • مطالعات هیدرولوژی و هیدروژئولوژی
 • مطالعات مهندسی رودخانه
 • تامین و مدیریت منابع آب
 • تغذیه مصنوعی

 

ژئوتکنیک و سازه

خدمات ژئوتکنیک و سازه

الف: ژئوتکنیک

مشاوره

 • مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح ساختگاه پروژه های عمرانی اعم از کارخانجات و ساختمانها، راه ـ باند و فرودگاه، پل سازی، سدسازی، خطوط انتقال (آب، برق، نفت و گاز)، فضاهای زیرزمینی، نیروگاهها، تصفیه خانه ها، اسکله، دکل و برجها
 • مهندسی و طراحی تونل و فضاهای زیرزمینی از جمله آنالیز پایداری، طراحی سیستم نگهداری اولیه و پوشش نهایی، طراحی سیستم ابزار دقیق و رفتارسنجی
 • مهندسی و طراحی پروژه های ارزیابی پایداری شیب شیروانیها
 • خدمات مهندسی حفاری مکانیزه (TBM & Micro Tunneling) از جمله مطالعه روشهای مختلف اجرا، ارائه مشخصات فنی TBM و سیستم پشتیبانی، طراحی سیستم پوشش سگمنتی، مهندسی و طراحی سیستم ترابری ریلی، طراحی مغار مونتاژ و دمونتاژ TBM، طراحی خدمات فنی (روشنایی، تهویه، هوای فشرده، آبکشی و آبرسانی)
 • مهندسی و طراحی حفاری جهت دار افقی (HDD) از جمله ارزیابی امکان پذیری و راه اندازی پروژه، طراحی مسیر لوله رانی، نوع لوله و ارائه روش حفاری، تهیه مشخصات فنی و ارائه مدارک فنی قرارداد
 • انجام آزمونهای آزمایشگاهی نمونه های آب، خاک و سنگ

نظارت

 • نظارت کارگاهی بر حفاریهای ژئوتکنیکی، پروژه های تثبیت و پایدارسازی، آزمایشهای میدانی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
 • نظارت عالیه و مدیریت بر طراحی و اجرای بهینه طرح ها

اجرا

 • حفاری گمانه های اکتشافی به روشهای مختلف (آبشویی B.، مغزه برداری پیوسته یا ممتد C.B.، دورانی ـ ضربه D.T.H، Top Hammer، Rotop با محافظ یا بدون آن)
 • اجرای عملیات بهسازی خاک به روشهای
  • تراکمی از جمله بارگذاری، زهکشی، تزریق تراکمی و …
  • ایجاد چسبندگی شامل تزریق های شیمیایی و دوغابی
  • مسلح سازی شامل آنکورهای خاک و سنگ، ریز شمع، میخ کوبی (نیلینگ)، دیواره های باربر بتنی زیرزمینی
  • حفاری و جایگزینی شامل اجرای دیوارهای دوغابی و تزریق با فشار بالا
 • احداث آزمایشگاه مستقر در کارگاه و کنترل کیفی مصالح در پروژه های عمرانی

ب: سیویل و معماری

طراحی

 • تهیه طرحهای سیویل و سازه ساختمانهای مسکونی- تجاری- اداری، صنعتی و نظامی، محوطه سازی و معماری داخلی

محاسبه

 • محاسبات ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، نظامی
 • متره، برآورد و تعیین احجام کار
 • برنامه ریزی، تعیین روش اجرای کار و کنترل پیشرفت کار
 • برگزاری مناقصات و ارجاع کار به پیمانکاران و تامین کنندگان

نظارت

 • نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی

اجرا

 • ارایه خدمات آزمایشگاه صحرایی کنترل کیفیت مصالح از قبیل بتن، آسفالت، کنترل جوش
 • مدیریت پیمان
 • تامین مواد، مصالح و تجهیزات ساختمانی

ج: برق و مکانیک

 • طراحی، مشاوره، نظارت، اجرا و تامین تجهیزات در زمینه تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمانهای بلند مرتبه
 • طراحی، مشاوره، نظارت، نصب، تست و راه اندازی و تامین تجهیزات در زمینه تاسیسات الکتریکی LV و MV، دیزل ژنراتور اضطراری، ترانسفورماتورهای قدرت و دیزل ژنراتورها، سوئیچ گیرهای LV و MV نیروگاه­ها وصنایع بزرگ، انواع رله‌ها
 • مشاوره ممیزی انرژی، طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت انرژی در صنایع و ساختمان‌ها (EMS)
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های اتوماسیون و BMS، SCADA
 • نصب، تست و راه­اندازی سیستم­های ابزاردقیق، PLC، شبکه صنعتی و DCS
 • طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه­اندازی سیستم­های تهویه شامل چیلر، هواساز، لوله کشی، اسپلیت، VRF و
 • نصب، تست و راه اندازی تصفیه خانه ها و موتورخانه های مرکزی درصنایع بزرگ