• بیانیه ماموریت

شرکت زمین فن‌آوران پویا افتخار دارد خدمات مهندسی مرتبط با علوم زمین را اعم از زمین شناسی و محیط زیست، پی‌جویی و اکتشاف، طراحی و برنامه‌ریزی استخراج معادن، نفت و گاز، سازه، ژئوتکنیک و زمین‌شناسی مهندسی، آبهای سطحی و زیرزمینی و ژئوفیزیک را به مشتریان داخلی و خارجی، در بهترین کیفیت فنی و اقتصادی و زمانبندی، با به کارگیری متخصص‌ترین پرسنل درون یا برون سازمانی عرضه نماید

 • چشم انداز

آرمان شرکت زمین فن‌آوران پویا، جایگیری در فهرست پنج گزینه برتر بین شرکتهای مهندسی مشاور معدنی ایران با ارایه خدمات فنی- اقتصادی در زمانبندی مناسب، ارزش آفرینی مستمر و سرور مشتریان می باشد.
 • اهداف

  1. خلاقیت، نوآوری و بهبود مستمر کیفیت خدمات برای افزایش سطح رضایتمندی کارفرمایان.
  2. اخذ یا ارتقاء گواهینامه های تعیین استاندارد خدمات عرضه شده به مشتریان.
  3.  بهینه سازی منابع و افزایش مزیتهای رقابتی برای تداوم حضور در بازار داخلی با ظرفیت کامل کار.
  4. بسط افقی شرکت با ایجاد واحدهای تخصصی مرتبط با موضوع فعالیت آن.
  5. ایجاد واحدهای متناسب با نیازهای شرکت و کارفرمایان.
  6. بسط عمودی شرکت و ارتقاء توان رقابتی آن.
  7. توسعه بهینه زیرساختها و محیط کار.
  8. صدور خدمات به خارج از کشور.

 

 • منشور اخلاقی:

شرکت زمین فن آوران پویا در ارائه خدمات خود، متعهد به تامین رضایت مشتری و رعایت دقیق اصول و چارچوب های توافق شده در زمینه کیفیت، هزینه و زمان ارایه خدمات می داند. برای تحقق این امر، تمامی مدیران و کارکنان شرکت خود را ملزم به رعایت اصول پنجگانه زیر می دانند:

 1. افزایش رضایت مشتریان:
  • تامین و تخصیص بهینه منابع
  • داشتن پشتکار و ارتقاء مداوم کیفیت خدمات مهندسی
  • وقت شناسی و رعایت برنامه زمانبندی منضم به پیمان
  • رعایت کامل ادب و احترام به اعتقادات و فرهنگ مشتریان
  • تلاش در ارزش آفرینی مستمر برای مشتریان
  • تعامل پیوسته با مشتریان
 2. افزایش توان رقابتی در بازاهای داخلی و خارجی:
  • تهیه رویکرد مناسب برای انجام طرح ها
  • سازماندهی و برنامه ریزی مطلوب منابع
  • توسعه شبکه تامین کنندگان
  • ایجاد و توسعه مزیتهای رقابتی
 3. افزایش رضایت کارکنان از طریق
  • آموزش و توسعه توانمندیهای کارکنان
  • مشارکت کارکنان در تصمیم گیریهای سازمانی
  • فراهم نمودن محیط کار مناسب
  • تقویت روحیه نوآوری و شکوفایی
 4. بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفیت از طریق
  • پایش و اندازه گیری فرایندها و بهبود مداوم اثربخشی آن ها
  • به روز رسانی استانداردهای سیستم
 5. توسعه فن آوری
  • سیستم های مدیریت پروژه
  • مدیریت دانش و اطلاعات
  • افزایش سطح مشارکت جمعی