گواهی نامه ها:

1- گواهی نامه تائید صلاحیت خدمات مشاوره- پایه سه پی جویی و اکتشاف از سازمان برنامه و بودجه
2- گواهی نامه تائید صلاحیت خدمات مشاوره- پایه سه پی جویی و اکتشاف از معاونت فنی استانداری تهران و البرز
3- پروانه اشتغال به کار حقوقی در حرفه های مهندسی معدن- سازمان نظام مهندسی استان تهران
4- گواهی ایزو 9001 از موسسه AGR سوئد
5- گواهی HSE-MS از موسسه AGR سوئد
6- عضویت در انجمن ژئوتکنیک ایران و کانادا