آموزش

آموزش:

مهندسین مشاور زمین فن‌آوران پویا در ارایه خدمات به مشتریان خود، نظارت و یادگیری استفاده‌کنندگان (پرسنل کارفرما) از مراحل انجام خدمات مورد نظر را حق مسلم کارفرما می‌داند. این امر نه تنها موجب بهبود مستمر کیفیت کار در سازمان مشتری (کارفرما) شده و راه را برای هدف‌گذاری صحیح‌تر و استفاده بهینه از منابع موجود هموار می نماید، بلکه موجب همسو شدن معادلات فکری کارفرما و مشاور در پیشبرد برنامه‌های توسعه کار در محیط خواهد شد.

شرکت زمین فن‌آوران پویا رضایت کامل کارفرما و سرور ایشان را از انتخاب این شرکت به عنوان مهندس مشاور، استراتژی محوری در رسیدن به آرمان خود می داند.
به همین منظور، علاوه بر آموزش کارکنان شرکت، پرسنل کارفرما و نیازهای تکمیلی این پرسنل در جمع بندی پروژه را نیز مد نظر قرار داده و متناسب با هر پروژه، برنامه ریزی لازم را برای آموزش تمامی پرسنل مد نظر قرار می دهد.

amozesh