پیام مدیرعامل:

با سپاس بیکران به درگاه خداوندی که انسان را آفرید و حاصل صداقت، مسئولیت، بخشندگی و دلسوزی را به عنوان راهی برای رسیدن او به ارزش والای انسانی مهیا نمود. موجب خرسندی و افتخار است که شایستگی مسئولیت شرکت زمین فن آوران پویا و خدمت به مشتریان متخصص و اندیشمند علوم زمین را پیدا کرده ام. این شرکت در سال 1387 با شعار

«کیفیت برتر با خدمات مدرن ـ توسعه پایدار با رضایت مشتری»

تاسیس گردید و ضمن پیاده سازی شعار و اهداف سازمانی، سعی در انتقال دانش از افراد مجرب به نسل جدیدِ دانش آموخته و تلفیق علم و تجربه در ارایه خدمات نوین نموده است.

مجموعه ما با پویایی کامل افتخار دارد در اجرای بیش از 100 پروژه عمرانی و غیرعمرانی در ارتباط کامل با دانشگاهها و موسسات علمی داخل و خارج از کشور می باشد و در این سوابق، دانش و تجربه کسب شده را با کارفرمایان محترم به اشتراک گذاشته است.