خدمات ژئوتکنیک و سازه:


الف: ژئوتکنیک


مشاوره

 • مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح ساختگاه پروژه های عمرانی اعم از کارخانجات و ساختمانها، راه ـ باند و فرودگاه، پل سازی، سدسازی، خطوط انتقال (آب، برق، نفت و گاز)، فضاهای زیرزمینی، نیروگاهها، تصفیه خانه ها، اسکله، دکل و برجها
 • مهندسی و طراحی تونل و فضاهای زیرزمینی از جمله آنالیز پایداری، طراحی سیستم نگهداری اولیه و پوشش نهایی، طراحی سیستم ابزار دقیق و رفتارسنجی
 • مهندسی و طراحی پروژه های ارزیابی پایداری شیب شیروانیها
 • خدمات مهندسی حفاری مکانیزه (TBM & Micro Tunneling) از جمله مطالعه روشهای مختلف اجرا، ارائه مشخصات فنی TBM و سیستم پشتیبانی، طراحی سیستم پوشش سگمنتی، مهندسی و طراحی سیستم ترابری ریلی، طراحی مغار مونتاژ و دمونتاژ TBM، طراحی خدمات فنی (روشنایی، تهویه، هوای فشرده، آبکشی و آبرسانی)
 • مهندسی و طراحی حفاری جهت دار افقی (HDD) از جمله ارزیابی امکان پذیری و راه اندازی پروژه، طراحی مسیر لوله رانی، نوع لوله و ارائه روش حفاری، تهیه مشخصات فنی و ارائه مدارک فنی قرارداد
 • انجام آزمونهای آزمایشگاهی نمونه های آب، خاک و سنگ

نظارت

 • نظارت کارگاهی بر حفاریهای ژئوتکنیکی، پروژه های تثبیت و پایدارسازی، آزمایشهای میدانی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
 • نظارت عالیه و مدیریت بر طراحی و اجرای بهینه طرح ها

اجرا

 • حفاری گمانه های اکتشافی به روشهای مختلف (آبشویی B.، مغزه برداری پیوسته یا ممتد C.B.، دورانی ـ ضربه D.T.H، Top Hammer، Rotop با محافظ یا بدون آن)
 • اجرای عملیات بهسازی خاک به روشهای
  • تراکمی از جمله بارگذاری، زهکشی، تزریق تراکمی و …
  • ایجاد چسبندگی شامل تزریق های شیمیایی و دوغابی
  • مسلح سازی شامل آنکورهای خاک و سنگ، ریز شمع، میخ کوبی (نیلینگ)، دیواره های باربر بتنی زیرزمینی
  • حفاری و جایگزینی شامل اجرای دیوارهای دوغابی و تزریق با فشار بالا
 • احداث آزمایشگاه مستقر در کارگاه و کنترل کیفی مصالح در پروژه های عمرانی

ب: سیویل و معماری


طراحی

 • تهیه طرحهای سیویل و سازه ساختمانهای مسکونی- تجاری- اداری، صنعتی و نظامی، محوطه سازی و معماری داخلی

محاسبه

 • محاسبات ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، نظامی
 • متره، برآورد و تعیین احجام کار
 • برنامه ریزی، تعیین روش اجرای کار و کنترل پیشرفت کار
 • برگزاری مناقصات و ارجاع کار به پیمانکاران و تامین کنندگان

نظارت

 • نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی

اجرا

 • ارایه خدمات آزمایشگاه صحرایی کنترل کیفیت مصالح از قبیل بتن، آسفالت، کنترل جوش
 • مدیریت پیمان
 • تامین مواد، مصالح و تجهیزات ساختمانی

ج: برق و مکانیک


 • طراحی، مشاوره، نظارت، اجرا و تامین تجهیزات در زمینه تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمانهای بلند مرتبه
 • طراحی، مشاوره، نظارت، نصب، تست و راه اندازی و تامین تجهیزات در زمینه تاسیسات الکتریکی LV و MV، دیزل ژنراتور اضطراری، ترانسفورماتورهای قدرت و دیزل ژنراتورها، سوئیچ گیرهای LV و MV نیروگاه­ها وصنایع بزرگ، انواع رله‌ها
 • مشاوره ممیزی انرژی، طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت انرژی در صنایع و ساختمان‌ها (EMS)
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های اتوماسیون و BMS، SCADA
 • نصب، تست و راه­اندازی سیستم­های ابزاردقیق، PLC، شبکه صنعتی و DCS
 • طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه­اندازی سیستم­های تهویه شامل چیلر، هواساز، لوله کشی، اسپلیت، VRF و
 • نصب، تست و راه اندازی تصفیه خانه ها و موتورخانه های مرکزی درصنایع بزرگ