Slider-01
Slider-03
Slider-02
Slider-04
Slider-07

اساس ارایه خدمات ما مبتنی بر درک صحیح نیازها و آرمانهای کارفرمایان بوده و این خدمات با تکیه بر تجربه، دانش و فن آوری کارشناسان متخصص در علوم مرتبط، کاربردی و اقتصادی تر عرضه می شود. شناخت نیازهای واقعی هر پروژه، تلاش برای بهبود مستمر کیفیت خدمات و ارایه به موقع آن، رضایتمندی کارفرمایان را درپی دارد که سرانجام اهداف این شرکت می باشد. کارشناسان این شرکت، تمامی توان خود را در کسب مهارتهای بیشتر و فن شناسی نوین برای مشاوره، نظارت و اجرای پروژه های زمین شناسی، معدن (پیجویی و اکتشافات، آماده سازی و بهره برداری)، نفت و گاز، ژئوتکنیک، آبهای سطحی و زیرزمینی، ژئوفیزیک و محیط زیست بکار می گیرند تا اهداف شرکت تحقق یابد.

« کیفیت برتر با خدمات مدرن ـ توسعه پایدار با رضایت مشتری »

همکاران